Różaniec

sty 19, 13 • Problemy, Promo, ŚwiadectwaNo Comments

Kiedyś chodziłem na pielgrzymki do Częstochowy.
Wiadomo – po drodze sporo różańców.

I tak próbowałem się modlić do królowej nieba. Zwykle mnie ta modlitwa nużyła i mechanicznie poruszałem ustami. Ale pamiętam raz jak szliśmy, po jakiejś zachęcie chyba zacząłem tak naprawdę z serca wołać do niej.

Wyobraźcie sobie moje zdumienie kiedy w wyniku tej modlitwy miałem wizję/przeżycie jakiejś ogromnej mocy która przychodzi do mnie w trakcie drogi – odpowiada na wołanie,i zbliża się (jakby wynurza się z obłoków nie nade mną ale przede mną).
Problem w tym, że wyraźnie czułem też że to zła/niebezpieczna moc.
Natychmiast przestałem się do niej modlić.
Moc odeszła.

Gdybym myślał analitycznie to powinno mnie to doprowadzić do zastanowienia czemu modlitwa do niej doprowadziła do takiej sytuacji.

Dobrze, że gdzieś na początku mojego życia musiałem powierzyć swoje życie w ręce Jezusa. Być może nieświadomie do końca (jak dziecko). To nie było raczej w okolicach komunii, bo to był taki trochę cyrk, wydaje mi się, że to musiało być wcześniej. Chociaż pamiętam że przed pierwszą komunią podczas przygotowania szczerze i gorliwie śpiewałem „Wszystko Tobie dziś oddaję” do Jezusa.
Nie łączyłem Jezusa z eucharystią. Komunia była dla mnie Jego ciałem ale nie Nim samym (tak, jak KRK naucza).
Mam teraz wrażenie, że Duch Święty obronił mnie wtedy dając to wrażenie/przekonanie właściwe, że moc którą wezwałem to zło.

A oto teoria wyjaśniająca to zjawisko:

Co biblia mówi o matce Jezusa ?

1.
Maria: „Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się
duch mój w Bogu, ZBAWICIELU MOIM.” Łk 1,46-47

Zbawiciel jest potrzebny grzesznikowi i Maria, matka
Jezusa, potrzebowała zbawienia od popełnionych
grzechów.

Przykładem jej grzechu jest próba
powstrzymania służby Jezusa opisana w ewangelii Marka
3,20-35.
Mk 3,21 – rodzina Jezusa chce go powstrzymać,
Mk 3,32 – ta rodzina to jego matka i bracia.

Maryja zaś jest osobą bezgrzeszną.

2.
„Jak w Adamie WSZYSCY umierają,
tak w Mesjaszu wszyscy będą ożywieni” 1 Kor 15:22

Maria, matka Jezusa umarła duchowo przez grzech i
została ożywiona (zbawiona) kiedy uwierzyła w Jezusa
(że jest Mesjaszem i że zbawienie jest w Nim).

Maryja w zatwierdzonych objawieniach chce być uznana
za współodkupicielkę. Powszechnie tak właśnie jest traktowana
(np. „odkupicielka”, „ucieczka grzeszników”).

3.
„Jeden jest Bóg, JEDEN też pośrednik między
Bogiem a ludźmi, człowiek, Mesjasz Jezus.” 1Tym 2:5

Maria, matka Jezusa nigdy nie pretendowała do roli
pośredniczki do Boga. I nigdy nią nie była.

Maryja została uznana za pośredniczkę do Boga.

4.
„Nie czyń podobizny rzeźbionej CZEGOKOLWIEK
(…). Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im
służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem
zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do
trzeciego i czwartego pokolenia. Wyjścia 20,4-5

Maria, matka Jezusa, była zwykłą wierzącą w Kościele.
Wiemy, że zstąpił na nią Duch Święty tak, jak na
wszystkich wierzących. Później ani słowa o niej w NT.

Maryja odbiera cześć i uwielbienie większe niż Jezus,
Bóg Ojciec i Duch Święty razem wzięci. To dla niej
zbudowano największe sanktuaria. To do niej co roku
pielgrzymują miliony ludzi.

5.
„Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień;
kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla
KRÓLOWEJ NIEBIOS, CUDZYM BOGOM wylewa
się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.” Jer 7:18

Maria, matka Jezusa oraz Maryja której ludzie oddają
cześć i do której się modlą, to dwie różne osoby.

Modlitwa do Maryi, królowej Niebios i oddawanie jej
czci prowadzi człowieka do największego możliwego
przekleństwa: utraty zbawienia.

Jest tylko jedna droga zbawienia i jest nią Jezus:
„Ja jestem droga i prawda, i życie, NIKT nie
przychodzi do Ojca inaczej niż przeze mnie.” Jana 14:6

Dodaj komentarz